RECHTSGEBIEDEN

LETSELSCHADE

Anne Neijzen treedt op voor slachtoffers die letsel hebben opgelopen door verkeersongevallen. Letsel lijdt vaak tot veel zorgen en ongemak. Naast de pijn en andere lichamelijke klachten, wordt u als slachtoffer vaak geconfronteerd met allerlei praktische problemen:

  • uw inkomen daalt;
  • u maakt medische kosten die door uw verzekeraar niet worden vergoed;
  • u maakt allerlei onvoorziene kosten;
  • u moet hulp inschakelen omdat u zelf niet meer het huishouden kunt doen;
  • u moet voorzieningen in uw woning aanbrengen, etc.

Samen met u inventariseer ik in een eerste gesprek welke schade u heeft geleden en in de toekomst nog kunt verwachten. Ik bespreek met u of de aansprakelijkheid is erkend door de veroorzaker van het ongeval. Indien dit niet het geval is, bespreken wij of het aannemelijk is dat er een aansprakelijke partij is voor uw schade en stellen wij deze alsnog voor u aansprakelijk. Daarna treed ik met de verzekeringsmaatschappij in overleg over de vergoeding van uw schade. Wij trachten tot een passende regeling te komen. Als dat niet mogelijk blijkt, sta ik u bij in een eventuele procedure bij de rechtbank.

Tijdens het gehele proces regel ik financiële voorschotten op uw schade bij de verzekeringsmaatschappij.
Ik werk samen met een medisch adviseur. Op deze wijze hebben wij steeds een deskundig oordeel over uw medische gesteldheid en de klachten die aan het ongeval kunnen worden toegeschreven.

Als de aansprakelijk is erkend, worden de advocaatkosten in principe door de verzekeringsmaatschappij vergoed en hoeft u zich hierover geen zorgen te maken.

Anne Neijzen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: specialist letselschade. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied (artikel 35b, eerste lid, van de Regeling advocatuur).

Anne Neijzen is daarnaast werkzaam als coach inzake werkgerelateerde vraagstukken (www.anneneijzencoaching.nl)

rechtsgebieden