PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens, omdat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
De persoonsgegevens die ik met name verwerk zijn:
voor- en achternaam/adres/telefoonnummer/emailadres/geboortedatum/behandeld artsen/zaken m.b.t. gezondheid (in het kader van een letselschadezaak)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Behandelen van uw zaak in het kader van juridische dienstverlening

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, maar in ieder geval minimal 5 jaar na het sluiten van uw dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.